21.04.2012
Prckův svět

Naše mateřská škola se zapojí do soutěže "Prckův svět" (více informací na www.prckuvsvet.cz).

  • obracíme se s prosbou na rodiče našich dětí, aby doma s dětmi namalovali obrázek do této soutěže a donesli do MŠ
  • ze všech obrázků uděláme výstavu, vyhodnotíme 10 nejlepších malířů
  • vybereme nejlepší obrázek a pošleme do soutěže "Prckův svět"
  • pravidla soutěže:

ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE PRO MATEŘSKÉ ŠKOLKY
Účelem tohoto dokumentu je úplná úprava pravidel soutěže „Jak si děti představují svůj (prckův) svět“ pro soutěžící na území České republiky. Tato pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu.
1. PROVOZOVATEL A ORGANIZÁTOR SOUTĚŽE
Provozovatelem a organizátorem soutěže (dále jen organizátor soutěže) je Leoš Marčík, IČ 63599058, DIČ 7510093305, s místem podnikání Horní Ředice 91, 533 75 Dolní Ředice, který je provozovatelem internetového obchodu www.prckuvsvět.cz.
2. TERMÍN KONÁNÍ SOUTĚŽE A ÚČASTNÍCI SOUTĚŽE
Organizátor soutěže vyhlašuje soutěž pro mateřské školky „Jak si děti představují svůj (prckův) svět“ (dále jen soutěž), která probíhá prostřednictvím internetového obchodu www.prckuvsvet.cz, na území České Republiky od 21.04.2012 0:00 hod do 15.06.2012 24.00 hod.
Soutěžícím se stává každá mateřská školka, která se přihlásila ve stanoveném termínu do soutěže a souhlasila s pravidly soutěže.
Seznam mateřských školek přihlášených do soutěže, včetně jejich adres, bude k dispozici na stránkách organizátora soutěže www.prckuvsvet.cz s tím, že seznam bude průběžně aktualizován. Pro účely těchto pravidel se mateřskou školkou myslí mateřská škola podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Přihlášení soutěžící, u nichž bude probíhat soutěž, budou organizátorem soutěže vybaveni propagačním materiálem a pravidly soutěže.
3. ÚČAST V SOUTĚŽI
Soutěže se může zúčastnit každá mateřská školka se sídlem na území České republiky, která souhlasí s pravidly této soutěže (dále jen účastník).
Z účasti v soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci a spolupracovníci organizátora a jejich osoby blízké.