04.05.2009
Uzavření MŠ

Oznamujeme, že v době prázdnin bude naše MŠ  u z a v ř e n a  27.7.- 28.8.2009.