08.03.2012
Průzkumy ZUŠ

  • 28.3. v 9.00 hodin
  • předškolní děti
  • nabídka oborů:

Hudební obor

- ověření hudebního sluchu
a rytmického cítění
(zpěv písně, opakování tónů,
vytleskání rytmu)

Taneční obor

- ověření pohybových schopností,
hudebního sluchu a rytmického cítění

Literárně dramatický obor

- přednes básně, scénky
- ověření pohybových schopností
a rytmického cítění

Výtvarný obor

- ověření výtvarného cítění
a citu pro linii, tvar a barvu