13.01.2012
Upozornění

Změna ceny stravného:

Stanovení finančních limitů na nákup potravin pro školní stravování dle novely vyhlášky č. 107/2005sb., příloha č. 2, která nabyla platnost k 1.1.2012, s účinností od 1.2.2012.

  • strávníci 3-6 let              30,- Kč  (přesnídávka 6,- Kč, oběd 15,- Kč, svačina 6,- Kč, pitný režim 3,-Kč)
  • strávníci 7-10 let            33,- Kč  (přesnídávka 9,- Kč, oběd 18,- Kč, svačina 6,- Kč)
  • strávníci na dopoledne 24,- Kč  (přesnídávka 6,- Kč, Oběd 15,- Kč, pitný režim 3,- Kč)