27.10.2011
Sběr papíru - říjen 2011

  1. Hořelicová (2.tř.)               54kg
  2. Martinkovičová (2.tř.)      36,5kg
  3. Círek (3.tř.)                          25kg