28.04.2011
Soutěž "O nejlépe výtvarně zpracovaný křestní list narozeného býčka"

Milí rodiče, pomozte nám, spolu s dětmi, vymyslet originální a vtipné jméno pro nově narozeného býčka ve Valašském muzeu v Rožnově p/R.

Své návrhy předejte učitelkám v jednotlivých třídách.

                     D ě k u j e m e

 

 

 

              SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ NÁVRH KŘESTNÍHO LISTU

                         PRO NOVĚ NAROZENÉHO BÝČKA

 

Valašské muzeum v přírodě vyhlašuje soutěž o nejlépe výtvarně zpracovaný křestní list pro narozeného býčka.

Tento býček se narodil v krásný předjarní den 1.3.2011 v 19.15 h, a protože nemá jméno, rozhodlo se Valašské muzeum v přírodě ponechat možnost volby jména na Vás.

Jak si poradit:

1.- vymyslete jméno

Valaši dávali svým nově narozeným zvířatům jména na základě důležitosti osob, pracujících v hospodářství nebo na základě důležitosti samotného zvířete pro hospodářství. Jména měla někdy povahu popisnou – např. podle vzhledu či povahy.

2.- toto jména napište do výtvarně zpracovaného křestního listu ( libovolná

     technika ) s uvedením data narození

3.- navržený křestní list odevzdejte do 12.5.2011 k rukám Mgr. L. Rousové

     ( Valašské muzeum v přírodě, kancelář ve Wilkově domě, Palackého 484, Rožnov p/R.nebo na vrátnici VMP )

4.- vyhlášení vítěze proběhne dne 14.5.2011 na pořadu Jaro na dědině

5.- vítěz dostane neobvyklou cenu,bude účasten křtění, křestní list bude vystaven a pak následně založen do archívu Valašského muzea v přírodě.

6. – škola se stane patronem býčka