04.03.2009
Zápis do MŠ

"Zápis nových dětí do mateřské školy"

MŠ 1. máje 1153 zve všechny rodiče i jejich děti k zápisu.

  • 27.4. - 30.4 2009
  • 8.00 - 15.00 v ředitelně MŠ
  • naše MŠ Vám nabízí 5 tříd různého zaměření:
  • "Stonožky"      třída s turistickým zaměřením, ve které se děti seznamují s přírodou, tradicemi
  • "Medvídci"       třída se zaměřením na seznamování s angličtinou hrou, písněmi a tanečky
  • "Papoušci"       logopedická třída pro děti s vadami řeči, ve které pracuje speciální asistentka
  • "Sluníčka"        třída běžného typu
  • "Kuřátka"        speciální třída pro děti s kombinovanými vadami pracující pod dohledem SPC Kroměříž