07.03.2011
Zápis do logopedické třídy

Zápis dětí do logopedické třídy MŠ 1.máje 1153, Rožnov p. R., proběhne ve středu 6. dubna 2011 od 13.00 do 15.00 hod.
Každodenní logopedická péče pomáhá dětem zlepšit řečový projev, výslovnost a komunikativní dovednosti. Velmi důležitá je také vzájemná spolupráce.
Přijďte se poradit a své děti nechat odborně vyšetřit k Paed Dr. Y. Odstrčilíkové.
                               Těšíme se na Vás.