20.01.2011
Charitativní výukový projekt Fondu Sidus

Hrajeme si, učíme se, pomáháme

 

Vážení rodiče,

 naše mateřská škola se zapojila do charitativního výukového projektu Fondu Sidus. Cílem projektu je rozvíjet dětskou kreativitu a jemnou motoriku, naplňovat klíčové kompetence rámcového vzdělávacího programu a předat dětem co nejvíce informací ze světa zvířat.

Vaší účastí podpoříte rozvoj znalostí a dovedností svých dětí a zároveň pomůžete dětským pacientům v českých a moravských nemocnicích.

Jako poděkování za váš příspěvek 35,- Kč  získají děti sadu samolepek se zvířátky a barevnou mapu světa.

Peníze z prodeje použije Pediatrická Klinika UK 2. LF Fakultní nemocnice v Praze Motole a Dětská klinika Fakultní nemocnice v Olomouci na zakoupení dalších přístrojů, které díky Vám pomohou uzdravit mnoho dětských pacientů.

Další informace o předání finančních darů, veřejné sbírce a zakoupení lékařských přístrojů naleznete na     www. fondsidus.cz