19.10.2010
VV soutěž "Strom je můj kamarád"

Emička Gojtková ze 2.třídy získala 1.místo v kategorii dětí do 6 let.

 

                                 G r a t u l u j e m e !