20.09.2010
Akce říjen 2010

  •   4.10.          Canisterapie ve spec. třídách              8.00
  • 13.10.          Kuk a Cuk - pohádka v kině             8.30/35,- Kč
  • 26.10.          Látané příběhy krejčíka Honzy          10.00/45,- Kč
  • 5.,12.,19.,26.10.           Plavání 2.třída                    9.00-10.00

 

  • Výlet na kaštany- samostatné akce jednotlivých tříd /bližší info na nástěnkách/
  • Zahájení kroužků - keramika, výtvarka, flétničky, tanečky /termíny budou upřesněny/
  • Ukončení soutěží - Kiri, Schaumakids
  • VV soutěž - Strom je můj kamarád