19.01.2021
Termíny - vyšetření sluchu

  • 3.2.2021, 8.30 -  běžné třídy
  • 10.2.2021, 8.30 -  speciální třídy

Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci bych Vás ráda seznámila se základními bezpečnostními pokyny, které je nutné zajistit v souvislosti s orientační zkouškou sluchu:
- je nezbytné, aby po dobu vyšetření byl v přítomnosti dítěte pracovník MŠ (např. paní asistentka, učitelka atd.), který dítě ke zkoušce sluchu přivede, nasadí mu sluchátka a po zkoušce sluchu ho poté odvede zpět do třídy + zajistí hygienické ošetření (dezinfekci) sluchátek pro další dítě
- je nezbytné zajistit samostatnou místnost s možností větrání, kde bude probíhat zkouška sluchu
- dítě musí mít v průběhu zkoušky sluchu zakrytá ústa a nos (rouška)
- pokud není dítě na roušku zvyklé, nepřihlašujte jej, prosím na sluchovou zkoušku, výsledky by byly zkreslené
- pokud se jedná o pětileté dítě, které v nejbližší době absolvuje/ případně absolvovalo povinné screeningové vyšetření na pracovišti ORL/Foniatrie, není nutné jej v současné situaci přešetřovat
- počet vyšetřených dětí během jednoho dne je kolem 15 dětí


Mgr. Petra Volná

Speciální pedagog - logoped, surdoped

SPC pro vady sluchu a řeči při MŠ, ZŠ a SŠ

pro sluchově postižené ve Valašském Meziříčí

Vsetínská 454, Valašské Meziříčí 757 14