26.11.2020
Ověření dosažených očekávaných výstupů - individuálního vzdělávání


Toto ověření se bude konat v naší mateřské škole první pondělí měsíce prosince -  7.12.2020 a probíhat bude formou rozhovoru  a plnění úkolů na pracovních listech podle RVP PV.  Zákonný zástupce dítěte předloží PORTFOLIO dítěte (uspořádaný soubor prací za určité období, který poskytne informaci o pracovních výsledcích dítěte, průběhu učení a jeho vývoji, za účelem jeho dalšího rozvoje – výtvarné práce, výrobky...).