08.11.2020
Pracovní listy pro distanční výuku

V rámci distančního vzdělávání jsme pro všechny předškolní děti připravili nabídku pracovních listů a úkolů. Děti si pracovní listy budou plnit samy pod dohledem a s pomocí rodičů. Po opětovném nástupu do mateřské školy prosíme o přinesení vypracovaných materiálů k založení do Portfolií dětí. Pokud nemáte možnost vytisknout si nabízené materiály, zavolejte nám do školky.

 

https://www.predskolaci.cz/download/26071/

https://e-predskolaci.cz/wp-content/uploads/2020/09/podzim_2019_zdarma.pdf

https://www.vesela-chaloupka.cz/materialy/predskolaci-bez-zapisu-149/

https://e-predskolaci.cz/2020/10/23/e-book-zdarma-podzimni-sesit-pro-deti-a-jejich-rodice/