28.08.2020
Individuální vzdělávání dětí v MŠ - 2020/2021

Termín přezkoušení pro individuálně vzdělávané děti v naší MŠ je 7.12.2020 v 8.30, náhradní termín 14.12.2020 v 8.30.