27.08.2020
Stravování dětí a školné - k 1.9.2020

Děti se omlouvají den předem do 13.00 hod. na telefony v jednotlivých třídách – viz. Informace pro rodiče nebo vedoucí školní jídelny 739 589 088

Dětem není umožněn samoobslužný výdej, nádobí jejim připravováno pověřenými osobami.

Rodičům stále není umožněno odebrat pběd 1. den nemoci dítěte z technických důvodů. Pokud rodič omluví dítě do 7.30 hod. daného dne, bude dítěti oběd omluven.

Pokud budete vědět, že další den dítě přivedete do MŠ, je třeba to opět nahlásit ve třídě.

 

Platba za stravné pro děti do 6 let: 37,- Kč/den

Platba za školné pro děti do 5 let: 600,- Kč/měsíc

 

Platba za školné pro předškoláky: 0,- Kč

 

Platba za stravné pro 7leté děti: 39,- Kč/den

Platba za školné pro 7 leté děti: 0,- Kč

 

Placení stravného a školného:

 

Bezhotovostně – souhlas s inkasem

 

Při platbě bezhotovostním způsobem je nutné zřídit povolení k inkasu – bez limitu

Částka za stravné – 814,- Kč/měsíc, předškoláci  814,- Kč , 7letí  858,- Kč

Částka za školné – 600,- Kč , předškoláci 0,- Kč , 7letí 0,- Kč

CELKEM 1.414,- Kč, předškoláci  814,- Kč, 7letí 858,- Kč

 

Strhává se či zasílá se vždy k 15. v měsíci. (dejte si delší časový limit)

 

Kdo má účet u Komerční banky, musí dát souhlas s inkasem na dvě platby v jeden den!

 

V měsíci září se vybírá záloha 1.414,- Kč nebo 814,- Kč nebo 858,- Kč (viz výše)

Číslo účtu: 107-5514030277/0100

 

Vedoucí stravování

Iveta Mikundová

739 589 088