18.05.2020
Čestné prohlášení k prodloužení ošetřovného na dítě - dodatek

  1. kdo z rodičů doručí do MŠ do 20.5.2020 Čestné prohlášení k prodloužení ošetřovného na dítě, nebude v měsíci květnu 2020 platit školné
  2. v měsíci červnu 2020 se toto čestné prohlášení na úhradu školného nevztahuje a proto budou školné platit všechny zapsané děti