14.05.2020
Seznam přijatých dětí pro školní rok 2020 - 2021

Školský zákon č. 561/2004 Sb., ve znění k 1.1.2012

§ 183, odst. 2

Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole a to alespoň na dobu 15 dnů, obsahuje datum zveřejnění… Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

 

Seznam přijatých dětí do MŠ 1. máje 1153, Rožnov p. R., příspěvková organizace

na školní rok 2020/2021

 

  

RČ:    3/2020           RČ:    18/2020               

RČ:    4/2020           RČ:    19/2020              

                                   RČ:    21/2020                

RČ:    8/2020            RČ:    22/2020               

RČ:    9/2020            RČ:    23/2020               

RČ:    11/2020          RČ:    24/2020      

RČ:    12/2020          RČ:    26/2020      

RČ:    13/2020          RČ:    27/2020               

RČ:    14/2020          RČ:    28/2020

RČ:    15/2020          RČ:    31/2020

RČ:    16/2020          RČ:    32/2020

                                   RČ:    33/2020

                                   RČ:     34/2020

 

 

V Rožnově pod Radh.:    14.5. 2020                          

                           

                                                Dalimila Čechová, ředitelka MŠ