11.05.2020
Čestné prohlášení k prodloužení ošetřovného na dítě

Mateřská škola 1. máje 1153, Rožnov p.R., příspěvková organizace

 

Čestné prohlášení

k prodloužení ošetřovného na dítě

Jméno a příjmení dítěte:

Datum narození:

Trvale bytem:

 

 

 

Prohlašuji, že výše uvedené dítě není v optimálním zdravotním stavu pro nástup do MŠ .

 

 

V.......................................

 

Dne...................................                             ...............................................................................

                                                                              podpis zákonného zástupce dítěte