30.04.2020
Ošetřovné v případě znovuotevření mateřských škol

V případě, že ředitelka MŠ po projednání se zřizovatelem rozhodne o ukončení přerušení provozu MŠ, mohou se děti ve stanoveném datu ředitelkou opět účastnit předškolního vzdělávání. Rozhodnutí o návratu dětí k předškolnímu vzdělávání je dobrovolné, je to tedy na svobodném rozhodnutí rodičů nebo zákonných zástupců.

 

Otevřením MŠ však automaticky zaniká rodičům a zákonným zástupcům „plošné“ právo na ošetřovné na děti vyplácené MPSV.

Dítě do MŠ nastoupit nemusí v případě, pokud například není zdravé, žije s babičkou nebo dědečkem, kteří jsou ohroženou skupinou, nebo má chronické onemocnění. (Přesný seznam onemocnění má vydat ministerstvo zdravotnictví, ten ale bohužel stále není k dispozici). V těchto případech nárok na ošetřovné dále trvá.

Nárok na ošetřovní se prokazuje pouze čestným prohlášení, ve kterém mohou rodiče a zákonní zástupci uvést objektivní zdravotní i sociální důvody, proč dítě do MŠ nepošlou, a ošetřovné jim pak zůstane. Vše tak nakonec záleží na tom, co si rodič nebo zákonný zástupce do čestného prohlášení vyplní. Nic jiného totiž dokládat nebude, ani potvrzení od lékaře, ani podpis babičky nebo dědy. Pokud v něm tak například vyplní, že dítě je náchylné k nemocem, a proto se rozhodl ho do MŠ neposlat, do MŠ ho tak nakonec stejně poslat nemusí.

Pokud nehrozí u dítěte ani v rodině žádná zdravotní rizika, přesto ho rodič nebo zákonný zástupce nevyšle do MŠ k předškolnímu vzdělávání, tak nárok na ošetřovné zanikne.

Zdroj: Jana Maláčová – ministryně MPSV, Robert Plaga – ministr školství.

 

Ing. Dušan Vrážel

vedoucí odboru školství a sportu

MěÚ Rožnov pod Radhoštěm