20.04.2020
VRÁCENÍ ŠKOLNÉHO - sdělení rodičům

 

VRÁCENÍ ŠKOLNÉHO ZA MĚSÍC DUBEN  A ČÁST ZA MĚSÍC BŘEZEN  2020

 

Příklad stanovení výše horní hranice úplaty za měsíc březen 2020 u mateřské
školy, která přerušila svůj provoz od 18. března 2020 a výši úplaty na
období školního roku 2019/2020 stanovila ředitelka mateřské školy na 600 Kč
měsíčně.


- počet vyučovacích dnů v měsíci březnu 2020                 22

- počet odučených dnů do 17. března 2020                      12

- stanovený poměr (12/22)                                                  
0,5455

- horní hranice výše úplaty za březen (600 x 0,5455)      327 KčProvoz mateřské školy je přerušen i po celý měsíc duben,proto je
stanovena výše úplaty za předškolní vzdělávání v měsíci dubnu rovna 0,- Kč.

 

 

Rodičům, kteří zaplatili školné za měsíc březen a duben 2020, bude do konce měsíce dubna 2020 vráceno školné za měsíc březen ve výši 273.- Kč a za měsíc duben 2020 školné ve výši 600.- Kč,

celkem 873.- Kč.

 

Pokud nebude provoz ani v dalších měsících nebo jen v určitých dnech, bude školné vypočítáno

podle určeného vzorce.

 

Dalimila Čechová, ředitelka MŠ