14.04.2020
Přestup do jiné MŠ a odklad školní docházky

Žádáme rodiče dětí, které budou v příštím školním roce 2020/2021 přecházet do jiné MŠ, popř. budou žádat o odklad školní docházky, aby tuto změnu nahlásili v MŠ telefonicky nebo SMS: 739 589 087 nebo emailem: mscechova@centrum.cz.

Děkujeme