02.04.2020
Dokumenty k zápisu nových dětí do MŠ na školní rok 2020-2021

 

MŠ 1.máje 1153, Rožnov p.R., příspěvková organizace

Vás srdečně zve na

ZÁPIS DO MŠ

KDY?       12.5.2020 a 13.5.2020  (8.00-14.00)

JAK?       vložením požadovaných dokumentů do obálky a vhozením do boxu  umístěného u vstupních dveří do MŠ – vchod u ředitelny


Požadované dokumenty:

Žádost o přijetí

Kritéria pro přijímání dětí

Stanovení podmínek docházky 

Čestné prohlášení o očkování 

  • kopie rodného listu

 

V současné situaci nenavštěvujte osobně praktického lékaře, pro doložení této povinnosti zákonný zástupce :

  1. prohlásí, že je dítě řádně očkováno
  2. doloží kopii očkovacího průkazu

 


Co naše MŠ nabízí:

STONOŽKY – třída s turistickým zaměřením, ve které se děti seznamují s přírodou, lidovými tradicemi Valašska

MEDVÍDCI – třída výtvarně-estetická, se zaměřením na environmentální výchovu

PAPOUŠCI – třída logopedická pro děti s vadami řeči, ve které pracuje speciální logopedická asistentka   

SLUNÍČKA – třída běžného typu

KUŘÁTKA – speciální třída pro děti s autismem

BERUŠKY  - speciální třída pro děti se souběžným postižením více vadami

LENTILKY – třída běžného typu

 

 

Na nové děti se těší kolektiv zaměstnanců MŠ 1. máje 1153, R. p. R.

739589087, www  ms1.maje-roznov.cz,   e-mail: mscechova@centrum.cz