28.04.2010
Dobrodružství rytíře Očka

  • 21. června 2010       15.00-17.00 na školní zahradě
  • zábavná akce agentury RTC production
  • 120 minut zábavy, tanečků, soutěží, kolo štěstí, spousta dárků pro všechny děti
  • celým pořadem budou provádět plyšové postavičky
  • cena 4000,- Kč ( celá akce bude hrazena z peněz, které naše MŠ utržila za nasbírané PET lahve a proto bychom tímto chtěli všem sběračům poděkovat!)
  • vyhlášení a ocenění nejlepších sběračů PET lahví za celý školní rok 2009/2010
  • ocenění  dětí za sběr papíru