11.04.2019
Přdcházení vzniku odpadů - školní projekt

Mateřská škola 1.máje 1153, Rožnov p.R., příspěvková organizace

 

Jsme tu všichni kamarádi, naši Zemi máme rádi

(projekt Předcházení vzniku odpadů)

1.      Projekt zahájíme společnou akcí dětí z celé naší mateřské školy – „Jarní víla otevírá školní přírodní zahradu“( znaky jara, písničky, poznávání prvních jarních květin, jak se chovat v přírodě, třídění odpadu, úklid školní zahrady, práce na záhoncích – děti si společně zasadí rostlinky a bylinky, které si samy daly vyklíčit a pozorovaly je v jednotlicých třídách) – duben 2019

2.      Vycházky do okolí MŠ (pozorování změn v přírodě, jarní květinky, co nepatří do přírody – úklid v lesíku blízko školky), práce s interaktivní tabulí (téma les, lesní zvířata, ekologie) – květen 2019

3.      Každá třída si připraví pro děti a jejich rodiče společné odpolední dílničky :

·         malba prstovými barvami na textilní nákupní tašky

·         zdobení látkového prostírání pro děti „indiánskou batikou“

·         každé dítě společně s rodičem vytvoří libovolnou technikou plakátek s tématem „Bez plastů nám bude líp, pojďme si to nakreslit“

·         jako dárek si rodiče odnesou sáček na ovoce a zeleninu, který mohou opakovaně používat při nakupování místo mikrotenových sáčků (k ušití využijeme staré záclony, které už ve školce nepoužíváme ) - červen 2019 (termín si určí každá třída individuálně, připraví si svůj plakátek, z akce s rodiči pořídí fotodokumentaci)

4.      Učitelky si připraví pro děti z celé školky ekodivadélko „O třech bratřích“ - téma předcházení odpadům (děti pak výtvarně ztvární toto téma a obrázky budou součástí výstavy k projetu na školních chodbách) – září 2019

5.      Všechny akce, které budou v rámci projektu probíhat budeme prezentovat na www stránkách naší MŠ, v regionálním tisku. Celý projekt pak bude zakončen výstavou fotografií, plakátků, obrázků dětí na chodbách mateřské školy – září 2019