09.09.2019
Kroužky pro děti 2019-2020

Předškoláček (5-6 let)

·                     vedoucí učitelka: Bc. Kristýna Maňásková

·                     děti pracují se SWEET boxem,  individuálními pracovními listy (grafomotorika, jemná motorika, sluchové a zrakové vnímání, počítání, hláskování, hádanky), každé dítě má svou složku, do které si zakládá úkoly

 

Zpívánky (4-6 let)

·         vedoucí učitelka: Kristýna Čadílková

·         děti se zábavnou formou seznamují s lidovými písničkami, zpěv se prolíná s tanečky, rytmizací, melodizací

 

Keramická dílna (5-6 let)

·                     vedoucí učitelka: Blanka Chumchalová

·                     děti předškolního věku se postupně seznamují s vlastnostmi keramické hlíny, jejím zpracováním, je rozvíjena představivost, fantazie, jemná motorika, své výtvory si odnáší domů nebo jsou použity k výzdobě MŠ

 

Výtvarná dílna (5-6 let)

·                     vedoucí učitelka: Jitka Dohňanská

·                     děti se naučí děti vnímat barvy , jsou vedeny k výtvarnému vyjádření vlastního prožitku, je u nich rozvíjena fantazie a tvořivosti, seznámí se zajímavými a novými výtvarnými technikami, své výtvory úspěšně prezentují v soutěžích

 

Hudebně-pohybový kroužek (4-6 let)

·                     vedoucí učitelka: Jana Šťastná

·                     cílem je rozvíjet u dětí radost ze spontánního pohybu a rytmické cítění, správné držení těla, lehké posilování zádových a břišních svalů, děti se postupně seznamují s různým cvičebním náčiním a nářadím, vše ve spojení s hudbou a písničkami

 

Malý vědec (5-6 let)

·                     vedoucí učitelka: Bc. Petra Fabianová

·                     zvídavé děti se zde seznámí formou jednoduchých pokusů  se statickou elektřinou, krystalizací látek, newtonskou kapalinou, vyrobí si ruční vysavač a mnoho dalších zajímavých věcí

 

(5-6 let - děti povinného předškolního vzdělávání v MŠ)

 

Zápis do kroužků - 17.9.2019 v 15.00 hodin u ředitelny MŠ