09.04.2019
Dokumenty pro zápis do MŠ na školní rok 2019/2020

Vyplněná žádost bude přijata v mateřské škole dne 13. 5. 2019 ( 8.00-12.00, 13.00-16.00)  a dne

14. 5. 2019 (8.00-12.00).

Při přijímání žádosti předloží zákonný zástupce k ověření rodný list dítěte, průkaz totožnosti, a u cizinců právo pobytu na území ČR.

Žádost o přijetí dítěte
Kritéria pro přijímaní dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole
Stanovení podmínek docházky dítěte do mateřské školy a délky jeho pobytu 
Plakátek