19.03.2019
Akce duben 2019

2.4.         Modrý den v MŠ, dopolední akce speciálních tříd

5.4.         Průzkum talentu dětí pro ZUŠ, předškoláci, 8.00 v MŠ

10.4.       Akademie SVČ, Janíkova stodola, 9.00

12.4.       Výchovný koncert v ZUŠ, 8.30, předškoláci

16.4.       Zelený den v naší MŠ - "Den Země" na školní zahradě

18.4.       Ptáci na školní zahradě 864, 9.00

23.4.       Den Země v parku, 9.00

29.4.       Foto tablo předškoláci, 8.00 (Porubská)

Další plánované akce:

  • Velikonoce v MŠ
  • Infrasauna na 864
  • Výlety do jarní přírody