20.02.2019
Zabezpečení vstupů do budovy MŠ

Od 19.2.2019 jsou vstupní dveře do obou velkých pavilonů opatřeny bezpečnostním zámkem s venkovní koulí, u dveří je nainstalován komunikátor s kamerou a elektrickým vrátným a ve třídách je nainstalován videotelefon, díky kterému personál školy nejprve zkontroluje osobu, která vstupuje do budovy a poté odblokuje vstup.

Vstup do všech budov MŠ je povlen výhradně zaměstnancům, dětem zapsaným do MŠ, jejich zákonným zástupcům a osobám pověřeným pro přivádění a vyzvedávání dětí. Cizím osobám je vstup do školy umožněn pouze za trvalého doprovodu zaměstnance školy a po ohlášení účelu návštěvy a jména navštívené osoby.

Zákonný zástupce nesmí do budovy pouštět cizí osobu. Při vstupu i odchodu musí všichni dbát na správnost uzavření dveří.

Věříme, že přijatá bezpečnostní opatření pochopíte a budete je dodržovat. Jde nám všem společně především o bezpečnost vašich dětí.