01.10.2018
Šablony II

Mateřská škola 1. máje 1153, Rožnov p. R., příspěvková organizace se zapojila do výzvy MŠMT, řídícího orgánu OP VVV (Výzva č. 02_18_063 - Šablony II - mimo hlavní město Praha), a po procesu hodnocení a schválení získala částku 850 152,00 Kč.
Projekt má název Šablony II v MŠ 1. máje 1153 a registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0008892.
Realizace začala 1. 9. 2018 a projekt potrvá do 31. 8. 2020.

Cílem tohoto projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ.

Mateřská škola získala finanční podporu EU na chůvu – personální podporu MŠ, což umožní lépe integrovat do kolektivu dvouleté děti, dále budou z projektu podpořeni pedagogové v rámci vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ (DVPP v oblastech čtenářské pregramotnosti a polytechnického vzdělávání) a budou realizována odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ.