01.01.2019
Kroužky 2018-2019

Keramická dílnička (12 dětí)

·         každé sudé pondělí - začíná 1.10.2018

 • vedoucí učitelka: Chumchalová Blanka
 • 12.30-14.00
 • cena: 500,- Kč

Výtvarná dílnička (12 dětí)

 • každé sudé úterý (po dobu plaveckého kurzu pátek) - začíná 5.10.2018
 • vedoucí učitelka: Dohňanská Jitka
 • 12.30-14.00
 • cena: 500,- Kč

Zpívánky (16 dětí)

 • každou sudou středu - začíná 3.10.2018
 • vedoucí učitelka: Čadílková Kristýna
 • 12.15-13.30
 • cena: 300,- Kč

Hudebně-pohybový kroužek (16 dětí)

 • každý sudý čtvrtek - začíná 11.10.2018
 • vedoucí učitelka: Šťastná Jana
 • 14.30-15.30
 • cena: 300,- Kč

Malý vědec (12 dětí)        

 • každé liché pondělí  - začíná 8.10.2018
 • vedoucí učitelka: Fabianová Petra
 • 12.15-13.30
 • cena: 300,- Kč

                                             

Kritéria přijímání dětí:

·         přednostně budou přijímáni předškoláci a děti s odloženou školní docházkou

·         pokud nebude kapacita kroužku naplněna, budou přijímány i mladší děti (4-5 let)

 

Zápis do kroužků:

·         18.9.2018, 14.30 u ředitelny