12.09.2018
Sběr PET lahví, papíru a víček 2018-2019

 • plasty se odevzdávají ke žlutým kontejnerům u školní kuchyně
 • plasty musí být sešlápnuté , i s uzávěrem
 • igelitové pytle řádně označte (jméno dítěte, počet), toto označení musí být odolné proti případnému dešti
 • počty odevzdaných plastů zapisujte do sešitů v šatnách jednotlivých tříd
 • plasty odevzdávejte ve dnech : úterý, středa, čtvrtek ( v pondělí a pátek se pytle odvážejí)
 • za každé čtvrtletí se počty plastů odevzdávají na MěÚ a nejlepší sběrači budou ohodnoceni

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 • balíky papíru noste ke vchodu do ředitelny (nebo přímo do železného kontejneru na papír u kuchyně) a kg zapisujte do sešitu v šatně své třídy

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 • plastová víčka se odevzdávají v jednotlivých třídách (nebo ve velkém pytli u vchodu do ředitelny)
 • počty odevzdaných víček zapisujte do sešitů v šatnách jednotlivých tříd

---------------------------------------------------------------------------------------------------


 • děkujeme všem rodičům i dětem, kteří se v letošním školním roce 2018/2019 zapojí do sběru
 • získané finance použijeme na akce pro děti