22.03.2010
Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v MŠ 1.máje 1153 R.p.R pro školní rok 2010/2011

Ředitelka Mateřské školy Dalimila Čechová stanoví následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případech, kdy počet podaných žádostí zákonnými zástupci dětí o přijetí překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu:

 

  1. trvalý pobyt dítěte v Rožnově p.R. pro běžné třídy (do speciálních tříd budou přijímány i děti z okolí)
  2. dosažení věku dítěte 6 let v období od 1.září do 31.srpna následujícího kalendářního roku
  3. délka docházky do mateřské školy
  4. přednost v umístění mají děti, jejichž oba rodiče jsou zaměstnáni
  5. zohledňujeme sourozenecké vztahy
  6. pokud není naplněna kapacita MŠ, je možné přijmout dítě, jehož rodič je:

                                                                a - v domácnosti

                                                                b - není trvale hlášen v Rožnově p.R.

 


Při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole bude ředitelka mateřské školy brát v úvahu důležitost jednotlivých kritérií ve výše uvedeném pořadí 1. - 6.