24.05.2018
Informace o pořizování fotografií

 

Mateřská škola 1. Máje 1153, Rožnov p.R., příspěvková organizace

Informace o pořizování fotografií, obrazových a zvukových záznamů z akcí

 

V rámci akce (výstava, koncerty, besídky, přednášky, schůzky, tvořivé dílničky, akce na zahradě, závody…) pořádané MŠ 1. máje 1153, Rožnov p.R., příspěvkovou organizací budou pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace organizátora akce. MŠ 1. máje 1153, Rožnov p.R., příspěvkovou organizací nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.

 

V Rožnově p. R. 24.5.2018

 

Dalimila Čechová

Ředitelka mateřské školy