23.04.2018
Dokumenty pro zápis do MŠ na školní rok 2018/2019

Vyplněná žádost bude přijata v mateřské škole dne 9. 5. 2018 od 8:00 do 16:00 hod. a dne 10. 5. 2018 od 8:00 do 12:00 hod.

Při přijímání žádosti předloží zákonný zástupce k ověření rodný list dítěte, průkaz totožnosti, a u cizinců právo pobytu na území ČR.

Žádost o přijetí dítěte
Kritéria pro přijímaní dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole
Stanovení podmínek docházky dítěte do mateřské školy a délky jeho pobytu