22.04.2018
Projekt spolupráce se Spolkem rožnovských žen

Cílem společných setkávání je propojení dětského světa se světem seniorů, odstraňování stereotypů a předsudků o stáří a podpora seniorského věku jako plnohodnotné etapy lidského života. Téma rodiny a lidských vývojových etap je pravidelně zařazováno do třídních vzdělávacích programů, učitelky si s dětmi povídají o jejich vlastních rodinách a děti se tak hravou formou dovídají o jednotlivých fázích lidského života. Pro budoucí podobu mezigeneračních vztahů je důležité, jaké normy a vzory si nejmladší generace převezme od seniorů.

Dokument ke stažení