05.09.2017
VřbýrovÚ °ÝzenÝ

 

Výbýrové °ízení na výrobu, dodání a montá× kuchynýk do p°ípraven jídla

╚j. 79/2017

Termín dodání cenových nabídek do 10.10.2017

Kontaktní osoba: Dalimila ╚echová – °editelka MŠ

Telefon: 739 589 087

mscechova@centrum.cz

 

Parametry kuchynýk:

Termín dodání a montá×e: listopad 2017

Materiál:

- sk°í˛ky z bílého lamina

- dví°ka z barevného lamina olepené 2mm silnou ABS hranou

 - kovové úchytky

 - v lince nerezový dvoud°ez

 - pracovní deska šedý mramor

 

1. kuchy˛ská linka horní patro:

 - spodní sk°í˛ky na délku 3,5 m, vŔetný pracovní desky, dvoud°ezu a zásuvkové sk°í˛ky

 - horní sk°í˛ky na délku 2,6 m, výška 70 cm

 - kuchy˛ obsahuje zadní obklad z bílého lamina

 - montá× kuchyný, instalace a nadstavení baterie

 - výdejní okýnko vŔetný montá×e

 - sk°í˛ky do výklenku délka 2 bý×né metry vŔetný pracovní desky

 

2. kuchy˛ská linka spodní patro:

 - spodní sk°í˛ky na délku 3,5 m, vŔetný pracovní desky, dvoud°ezu a zásuvkové sk°í˛ky

 - horní sk°í˛ky na délku 2,6 m, výška 70 cm

 - kuchy˛ obsahuje zadní obklad z bílého lamina

 - montá× kuchyný, instalace a nadstavení baterie

 - výdejní okýnko vŔetný montá×e

 - sk°í˛ka ke sloupu vŔetný pracovní desky  ší°ka 80cm