06.09.2017
Za zvířátky na dědinu

Program určený dětem navštěvujícím mateřské školy. Při procházce Valašskou dědinou se seznámí nejen se zvířaty, která Valaši dříve chovali, ale také s užitkem, který poskytovaly zdejšímu obyvatelstvu. Procházka bude zakončena tvořivými aktivitami.

  • 26.9.
  • 9.30-10.00
  • akce pro předškoláky