06.09.2017
Sběr PET lahví a papíru 2017/2018

  • PET lahve  se odevzdávají ke žlutým kontejnerům u školní kuchyně  
  • musí být sešlápnuté , i s uzávěrem
  • igelitové pytle řádně označte (jméno dítěte, počet), toto označení musí být odolné proti případnému dešti
  • počty odevzdaných PET lahví zapisujte do sešitů v šatnách jednotlivých tříd
  • PET lahve odevzdávejte ve dnech : úterý, středa, čtvrtek ( v pondělí a pátek se pytle odvážejí)
  • za každé čtvrtletí se počty PET lahví odevzdávají na MěÚ a jsou finančně ohodnoceny, výtěžek MŠ využije na akce pro děti
  • balíky papíru noste ke vchodu do ředitelny (nebo přímo do železného kontejneru na papír u kuchyně) a kg zapisujte do sešitu v šatně své třídy  Děkujeme všem rodičům i dětem , kteří se ve školním roce 2017/2018  zapojí do sběru PET lahví , papíru a pomohou nám tak    získat finance, které použijeme na akce pro děti.