04.09.2017
Nabídka kroužků pro děti 2017/2018

Předškoláček

·                     vedoucí učitelka: Kristýna Čadílková

·                     věk dětí: 5-6 let (15-20 dětí)

·                     cena 300,- Kč (pracovní sešity, psací potřeby, další výukové materiály)

·                     1x14 dní – 12.15-13.15 hod.  (středa)

Keramická dílna I.

·                     vedoucí učitelka: Blanka Chumchalová

·                     věk dětí: 5-6 let (12 dětí )

·                     cena 500,- Kč (materiál, pomůcky)

·                     1x14 dní - 12.30-13.30 hod.  (pondělí)

Keramická dílna II.

·                     vedoucí učitelka: Veronika Šnejdrlová

·                     věk dětí: 4-5 let (10 dětí )

·                     cena 500,- Kč (materiál, pomůcky)

·                     1x14 dní - 12.30-13.30 hod.  (pondělí)

Výtvarná dílna

·                     vedoucí učitelka: Jitka Dohňanská

·                     věk dětí: 4-6 let (12 dětí )

·                     cena 500,-Kč (výtvarné materiály, pomůcky)

·                     1x14 dní - 12.30-13.30 hod. (úterý)

Hudebně-taneční kroužek

·                     vedoucí učitelka: Kristýna Maňásková

·                     věk dětí: 4-6 let (15 dětí - kritéria podle věku)

·                     cena 400,- Kč (pomůcky, náčiní, oblečení)

·                     1x14 dní -  15.00-15.45 hod. (čtvrtek)

Angličtina hrou

·                     vedoucí učitelka: Libuše Juříčková

·                     věk dětí: 5-6 let (12 dětí)

·                     cena 300,- Kč (výukové materiály, pomůcky, pracovní sešity)

·                     1xtýdně – 12.15-13.00 hod.  (čtvrtek)

           

 

Zápis proběhne u ředitelny 25.9.2017 v 15.00 hodin.

 

Kroužky budou zahájeny v říjnu 2017.