15.03.2017
Přijímání žádostí o umístění dítěte do MŠ

MŠ 1. máje 1153, Rožnov p.R., příspěvková organizace 

Vás srdečně zve na

Z Á P I S  d o M Š

 

KDY ?       15.5.2017(8.00-14.00)

                         16.5.2017(8.00-14.00)

KDE ?        v ředitelně MŠ

 

NAŠE MŠ NABÍZÍ :

STONOŽKY – třída s turistickým zaměřením, ve které se děti seznamují s přírodou, lidovými tradicemi Valašska

MEDVÍDCI – třída výtvarně-estetická, se zaměřením na environmentální výchovu

PAPOUŠCI – třída logopedická pro děti s vadami řeči, ve které pracuje speciální logopedická asistentka

SLUNÍČKA – třída běžného typu

KUŘÁTKA – speciální třída pro děti s autismem

BERUŠKY - třída speciální pro děti se souběžným postižením více vadami 

                     www.specialnitridaroznovpr.wz.cz

LENTILKY – třída běžného typu

 

Na nové děti se těší kolektiv zaměstnanců MŠ 1. máje 1153, R. p. R.