12.01.2017
Potvrzení o zaplacení školného za rok 2016 - termíny

  • Vyplněnou žádost (jsou k dispozici ve všech třídách) donést do 13.1.2017 do MŠ
  • Potvrzení o zaplacení se budou vydávat v kanceláři vedoucí ŠJ :
  • 23.1.2017         (6.00-7.00)

                                         (13.30-15.30)

 

  • 25.1.2017         (6.00-7.00)

                                          (13.30-14.30)