27.01.2010
Vyhodnocení sběru papíru - I. pololetí

1. Natálie Hrušková               2.tř.            83 kg

2. Jan Martinkovič                  2.tř.            46 kg

3. Jaroslav Borák                   1.tř.             38 kg

4. Monika Drexlerová            1.tř.             17 kg

5. Monika Bilová                      1.tř.             11 kg

6. Jan Diatka                            2.tř.               7 kg

 

Celkem bylo za I. pololetí nasbíráno 202 kg papíru.