03.01.2017
Projekt EU

 

Mateřská škola 1. máje 1153, Rožnov p. R., příspěvková organizace se zapojila do výzvy MŠMT, řídícího orgánu OP VVV (Výzva č. 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - šablony pro MŠ a ZŠ pro méně rozvinutý region v prioritní ose 3 OP), a po procesu hodnocení a schválení získala částku 660.248,- Kč.
Projekt má název Šablony v MŠ 1. máje a registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0000962.
Realizace začala 1. 9. 2016 a projekt potrvá do 31. 8. 2018.

 

Cílem tohoto projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ.

 

Mateřská škola získala finanční podporu EU na dočasnou personální podporu - chůvu k předškolním pedagogům, kteří integrují do dětského kolektivu dvouleté děti; dva pedagogové absolvují v rámci projektu akreditovaný vzdělávací program DVPP zaměřený na osobnostně sociální rozvoj dvouletých dětí v mateřské škole; dále bude podpořen jeden pedagog ve zvyšování kvality každodenní práce při vzdělávání a výchově dětí, a to prostřednictvím vzájemné výměny zkušeností mezi pedagogy z různých škol v rámci ČR a dva pedagogové absolvují vzdělávací program DVPP, prostřednictvím kterého bude rozšířena síť logopedických asistentů v řadách předškolních pedagogů v mateřských školách, a tím bude podpořen přirozený vývoj řeči dětí a plošně posílena prevence častých logopedických vad či poruch řeči předškolních dětí.