03.10.2016
Vyšetření sluchového vnímání dětí

Milí rodiče,

Speciálně pedagogické centrum při mateřské, základní a střední škole pro vady sluchu a řeči ve Valašském Meziříčí Vám zdarma nabízí vyšetření sluchového vnímání u Vašeho dítěte pomocí přenosného audiologického přístroje. Tato služba je nabízena ve Zlínském kraji v rámci projektu "Logopedická síť" a je garantována odborem školství Zlínského kraje.

V průběhu testu si dítě bude "hrát" s přístrojem a ten vyhodnotí postupně v průběhu "hry" sluchové reakce dítěte. Měření bývá pro dítě zajímavé a zábavné, zároveň rychlé se spolehlivými výsledky.

Pokud máte o toto vyšetření Vašeho dítěte zájem, vyplňte prosím do 10.10.2016 "Souhlas s vyšetřením dítěte"(bude k dispozici v šatnách jednotlivých tříd) a odevzdejte zpět učítelkám.

Vyšetření sluchového vnímání u Vašeho dítěte proběhne na začátku listopadu na MŠ 1.máje 1153 ( s přesným termínem budete včas seznámeni v šatnách jednotlivých tříd).

 

                                                SPC Valašské Meziříčí, tel. 576809853, e-mail:spc.screening@seznam.cz