10.08.2016
Informace pro rodiče 2letých dětí

Další informace o zřízení třídy pro 2leté děti budou zveřejněny 16.8.2016 -  sledujte vývěsky v MŠ

a www stránky MŠ 1. máje 1153, Rožnov p.R.