09.06.2016
Školka pro dvouleté děti

Radnice zvažuje školku pro dvouleté děti

1
Školka pro dvouleté
 
 
 

Město Rožnov pod Radhoštěm má zájem podpořit zaměstnanost na svém území a hodlá proto vyjít vstříc rodičům, jejichž děti ještě nedosáhly věku 3 let a nebyly z tohoto důvodu přijaty k předškolnímu vzdělávání v mateřských školách. Město předpokládá otevření 1 třídy předběžně na MŠ 1. máje 1153, která bude určena pro předškolní vzdělávání dětí, které k 1. 9. 2016 dosáhly nejméně 2 let věku a zároveň k uvedenému datu ještě nemají 3 roky.  Na rozdíl od projektu „mikrojeslí“, který je určen především pro základní péči o děti, a to již od 6 měsíců věku, se jedná se o klasickou mateřskou školu, ve které budou tyto děti vzdělávány v upraveném školním vzdělávacím programu zpracovaném speciálně pro tuto věkovou skupinu dětí. Kromě běžného pedagogického personálu se o děti bude navíc ještě starat chůva, která bude učitelkám nápomocna s péčí o tyto děti, a to zejména v oblasti sebeobsluhy a zajištění bezpečnosti a individuálních potřeb dítěte.  Také v tomto případě si budou moci rodiče úhradu za toto předškolní vzdělávání odečíst z daní, takže v konečném důsledku bude tato služba poskytována pro ně bezplatně.
Záměrem města je umožnit rodičům pečujícím o malé děti dřívější návrat do zaměstnání nebo k výkonu podnikatelské činnosti. Služba je také určena nezaměstnaným rodičům, kteří mají příslib nového zaměstnání v dohledné době nebo jsou v registru úřadu práce a aktivně si hledají zaměstnání.

K realizaci uvedeného záměru potřebuje město znát předběžný zájem rodičů o vzdělávání svých dvouletých dětí. Z uvedeného důvodu je na webových stránkách města na adrese www.roznov.cz/dotazniky spuštěno dotazníkové šetření, kde budou moci rodiče vyjádřit svůj zájem o využití nabízené služby města pro toto předškolní vzdělávání.

Dotazník pro rodiče dětí majících zájem o předškolní vzdělávání 2letých dětí
DOTAZNÍK NALEZNETE ZDE