08.04.2016
Dokumenty pro zápis do MŠ na školní rok 2016/2017

Žádost o přijetí (zákonní zástupci)

Žádost o přijetí (jiní zástupci)

Kritéria pro přijímání dětí do MŠ

Vyjádření ošetřujícího lékaře

Stanovení pobytu dítěte

Souhlas s nakládáním s osobními údaji