13.01.2016
Potvrzení o zaplacení školného za rok 2015 - termíny

  • Vyplněnou žádost (jsou k dispozici ve všech třídách i  na našich www stránkách) donést do 31.1.2016 do MŠ
  • Potvrzení o zaplacení se budou vydávat v kanceláři vedoucí ŠJ 3.2.2016 (8.00-16.00) a 5.2.2016 (6.00-10.00)