13.01.2016
Potvrzení o zaplacení školného za rok 2015

 

 

 

 

Mateřská škola 1.máje 1153, Rožnov p.R., příspěvková organizace

 

Žádost o potvrzení zaplaceného školného za rok 2015

 

 

 

                       Žádám Vás o vydání potvrzení o zaplacení školného za rok 2015

 

                       Pro dceru(syna)....................................................................

 

                       Datum narození:..................................................................

 

                       Bydliště:.............................................................................

 

 

                       Jméno rodiče, který bude uplatňovat slevu na dani:

                       ........................................................................

                       Podpis rodiče,který bude uplatňovat slevu na dani:

 

                       ........................................................................

 

 

                       Datum: